Vertalingen & Taaltrainingen NL

Kies een taal: NL EN

De drie voordelen

Onze taallessen versterken de band van kenniswerkers met hun opdrachtgevers. Ons vertaalwerk draagt bij aan de efficiency en winstgevendheid van bedrijven en multinationals.

Kennis, kunde en cultuur. Taalbureau Maastricht staat voor tien jaar ervaring in vertalingen en taaltrainingen Nederlands voor bedrijven en onderwijsinstellingen in de kennisindustrie, maakindustrie en de culturele sector.

De drie voordelen


Omzettoename

(qT * Zb) * 1,5 [1] = ΔO
(Aantal Teksten * Zichtbaarheid) *1,5 = Δ Omzet

Vertaalwerk bij TM is een investering in uw linguïstisch kapitaal. Een goede tekst, geschreven door de moedertaalspreker bekrachtigt het imago van uw onderneming. Binnen en buiten de grens. Daarmee groeien uw marktpositie en de kansen op een hogere omzet.

[1] (Uit onderzoek door 'Fortune 500' is gebleken dat bedrijven die investeren in vertalingen hun kans op groei in omzet met een factor 1,5 zien toenemen.)

Tijdbesparing

(qTM - t) = Δt + ΔR
(Totale toewijding van TM * totale uren) = werkelijke toename van uw tijd en rust.

Tijd is uw belangrijkste kapitaal. Tijd om hetgeen te doen wat u graag wilt doen. Taalbureau Maastricht weet dat uit ervaring en neemt graag uw taalzorgen uit handen. Dat geeft rust. Zodat u zich kan richten op hetgeen waar u goed in bent.

("Uitbesteden waar je niet goed in bent". Of wat je eenvoudigweg teveel energie kost. Het is een klassieke strategie die marketing-guru's zoals Timothy Ferriss van harte aanbevelen.)

Personeelsbinding

Δ tl TM= Δ sK
Toename in taallessen Bij Taalbureau Maastricht = Toename van sociaal Kapitaal

Investeren in sociaal kapitaal -uw werknemers- is het belangrijkst. De taallessen bij TM maken kenniswerkers zekerder en vaardiger. Want een taal is een gebruiksvoorwerp. Wij zorgen dat mensen zich comfortabel genoeg voelen om de taal toe te passen, van het halen van brood bij de bakker tot het spreken op een belangrijke vergadering.

Taal. Een investering met rendement.